Apie poilsin?


D?MESIO!

PASIKEIT? POILSIO NAM? TELEFONO NUMERIS.

NAUJAS NUMERIS 8-607 77779

Poilsio namai „Aisetas” ?sik?r? Labanoro regioniniame parke, mišk? apsuptyje, ant vieno ilgiausi? Lietuvos ežer? – Aiseto kranto. Žmogaus beveik nepaliestas gamtos kampelis yra 90 km nuo Vilniaus ir 130 km nuo Kauno. Pati poilsin? mena ilg? istorij? ir puosel?ja gilias tradicijas.

Gyvenimo s?lygos

Vienu metu sodyboje gali poilsiauti ir pramogauti 80 žmoni?. Poilsautoj? poreikiams si?lomi 25 kambariai, nuo dvivie?i? iki penkiavie?i?, beveik visi turi atskirus ??jimus ir terasas. Kambaryje yra užklotai ir pagalv?s (balt? patalyn? reikia atsivežti patiems), taip pat kiekviename kambaryje yra šaldytuvas, reikalingi indai ir stalo ?rankiai. Maisto gaminimui ?rengta erdvi virtuv?. Taip pat maist? galima ruošti jaukioje lauko virtuv?je su lauko židiniu bei naudotis poilsio nam? kepsnin?mis. Yra galimyb? gauti valt?. Poilsio namuose veikia BEVIELIS INTERNETAS (WiFi) ir skaitmenin? TV (30 kanal?).

Atsivežti naminius gyv?nus NELEIDŽIAMA.

Pramogos

“Aisete” gausu pramog?, skirt? tikriems gamtos myl?tojams. Nuo poilsio nam?, vos už keli? metr? pušyno taku – tvarkinga ežero pakrant?. Krantin?je išpuosel?ta žolyt?, ant kurios malonu degintis ar tiesiog leisti laik?. ? ežer? veda nedidelis lieptas, ežero dugnas švarus ir puikiai tinkantis maudytis, negreitai gil?jantis, tod?l puikiai tinkantis mažiesiems poilsiautojams. Prie ežero yra ir suoliukai bei persirengimo kabinos.

Tur?dami valties raktus, bet kada gal?site ja pasiplaukioti po ežer?, persikelti ? kitame krante esan?i? ?sp?ding? Labanoro giri?, kurioje aptinkama re?iausia ir Lietuvoje jau nykstanti augmenija ir gyv?nija. Taip pat iš valties pažvejoti.

Žvejoti patogu ir nuo kranto. Aiseto ežere žvejai ras tikr? žuv? Eldorad?. Ežere gausu karši?, lydek?, lyn? ir kuoj?. Sumanesni žvejai gal?s džiaugtis unguri?, v?g?li? ir netgi šam? laimikiu. Ž?kl?s vietos kuo ?vairiausios, tinkamos išm?ginti skirtingus metodus: nuo negili?, žol?mis apaugusi? lydekyn? iki 10-20 metr? duobi?, kur “ganosi” karši? bandos. Laimik? gal?site išr?kyti poilsin?s r?kykloje.

Tikras rojus “Aisete” laukia ir grybautoj?. Vos žengus kelis žingsnius nuo poilsiaviet?s galyb? gryb? ir ?vairiausi? uog?: vasaros pradžioje – žemuogi?, vidurvasar? – avie?i? bei m?lyni?, art?jant rudeniui – brukni? ir spanguoli?. Taip pat iš “Aiseto” per por? minu?i? persik?l? valtimi ? giri? net beviltiškiausias grybautojas gr?š pilnais krepšiais ?sp?dingo dydžio baravyk?, raudonvirši? ir voverai?i?. Poilsin?je poilsiautoj? patogumui ?rengta ir gryb? džiovykla.