Aiseto ežeras


AISETAS – siauras, ilgas ir vingiuotas ežeras ryt? Lietuvoje, Mol?t? (2/3 ploto) ir Utenos (1/3 ploto) rajonuose, 2 km ? pietus nuo Saldutiškio, 5 km ? šiaur? nuo Labanoro. Plotas - 501 ha. Ilgis šiaur?s ryt?-pietvakari? kryptimi 16 km (vienas ilgiausi? Lietuvoje), didžiausias plotis 0,6 km. Didžiausias gylis 40 m (rytuose, prie Gatakiemio), vidutinis gylis 10,4 m.

Aiseto kilm? – ledynin?, rinin?. Aiseto rina yra ilgiausia Lietuvoje. Krantai vingiuoti (krant? ilgis 41,5 km), stat?s, 8-15 m aukš?io, apaug? mišku (pietrytiniame pakraštyje apaug? Labanoro giria). Kai kur yra teras? fragment?. Vandens skaidrumas vasar? iki 3 m. Vandens temperat?ra prie dugno ištisus metus apie 4–5°C, paviršinis šilto vandens sluoksnis vidurvasar? siekia apie 5 m gyl?. Atabradai siauri, tod?l nendri? ir meld? juostos yra fragmentiškos, išplat?ja tik nuo v?jo izoliuotose ?lankose.

Ežere yra penkios salos (j? bendras plotas 1,8 ha). Šiaur?je Aisetas 200 m plo?io s?siauriu jungiasi su Galuonio ežeru. Per Aiset? teka Kiauna (Žeimenos intakas), tarp Aiseto ir Kiauno ežer? vadinama Aiseta. ?teka Aln? (iš Alno ežero, vakaruose) ir 4 bevardžiai upeliai.

Tai vienas gražiausi? krašto ežer?. Aisete gausu ešeri?, kuoj?, raudži?, plaki?, aukšli?, lydek?, karši? ir šam?. ? ežer? buvo ?leista nemažai unguri? ir sterk?. Aiseto ežeras priklauso neišnuomotiniems vandens telkiniams. Leidimai gaunami aplinkos ministerijoje.